Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50069-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50069-2022 
(22)  Application Date  19.09.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number  2021-39212 
(32)  Priority Date  24.09.2021 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  E04B 1/00   
(54)  Title  Kotviaci systém pre plochy s povlakovou hydroizoláciou 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  DEK a.s.; Tiskařská 10/257, 108 00 Praha; CZ 
(72)  Inventor(s)  Žák Antonín, Ing., Ph.D.; Přízřenická 1030, 664 42 Modřice; CZ;
Kloss Tomáš, Ing.; Mošnov 138, 742 51 Mošnov; CZ;
Nádvorník Jaroslav, Ing.; Hildebrandova 684/6, 779 00 Olomouc; CZ 
(74)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 50069-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 20.09.2022 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50069-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o práve prednosti 19.09.2022 Type Delivered
Identifikátor osoby 19.09.2022 Type Delivered
Opis 19.09.2022 Type Delivered
Plná moc 19.09.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 20.09.2022 Type Delivered
PUV 50069-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku