Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50068-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50068-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.09.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G10H 1/00  A61B 5/024  A61B 5/349  A61B 5/352  A61B 5/369  A61B 5/01  A61B 5/0531  A61B 5/02  A61B 5/332  G11B 20/00  G10K 15/00   
(54)  Názov  Zariadenie na reprodukciu hudby s adaptívnym výberom skladieb a spôsob výberu skladieb pri reprodukovaní hudby 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fleischmann Alexander; Židovská 5, 811 01 Bratislava 1; SK;
Porubčan Ján; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fleischmann Alexander; Židovská 5, 811 01 Bratislava 1; SK;
Porubčan Ján; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50068-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50068-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.09.2021 Typ Doručené
1a Opis 02.09.2021 Typ Doručené
1b Výkresy 02.09.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 02.09.2021 Typ Doručené
1d Identifikátor osoby 02.09.2021 Typ Doručené
1e Zoznam sekvencií 02.09.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 14.09.2021 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 30.09.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 07.10.2021 Typ Interné listy
PUV 50068-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku