Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50067-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50067-2021 
(22)  Application Date  31.08.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  B29D 30/00   
(54)  Title  Tlačová hlava pre kompozitnú aditívnu výrobu na rameno robota 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Inventor(s)  Pollák Martin, Ing., PhD.; Mukačevská 5, 080 01 Prešov 1; SK;
Török Jozef, Ing., PhD.; Žalobín 181, 094 03 Žalobín; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 50067-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50067-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.08.2021 Type Delivered
1a Opis 31.08.2021 Type Delivered
1b Plná moc 31.08.2021 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 14.09.2021 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.09.2021 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.10.2021 Type Internal Letter
5 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.10.2021 Type Delivered
5a Sprievodný list 07.10.2021 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.10.2021 Type Sent document
7 oznámenie o zápise zmeny 05.11.2021 Type Sent document
PUV 50067-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 04.11.2021 Pollák Martin, Ing., PhD. Pollák Martin, Ing., PhD.
Török Jozef, Ing., PhD. Török Jozef, Ing., PhD.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku