Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50066-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9179 
(21)  Číslo prihlášky  50066-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.07.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.02.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  12.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24F 13/06   
(54)  Názov  Vzduchotechnická výustka, najmä priemyselná vzduchotechnická výustka 
(57)  Anotácia  Teleso vzduchotechnickej výustky zahŕňa posuvne uložený pohyblivý prstenec (5), ktorý je umiestnený medzi vnútornou stranou plášťa (1) a vnútornou rúrou (3), ktorá je vybavená regulačnou klapkou s otočne uloženým listom (6). Posuvné uloženie umožňuje pohyb pohyblivého prstenca (5) pozdĺž vnútornej rúry (3). Plášť (1) má perforáciu v zóne na úrovni umiestnenia vnútornej rúry (3) a tiež má perforáciu v zóne na úrovni medzi koncom vnútornej rúry (3) a dnom (2). Ovládanie posunu pohyblivého prstenca (5) a otáčanie listu (6) je spriahnuté tak, aby pri posune pohyblivého prstenca (5) nahor, kedy dochádza k zatváraniu prístupu vzduchu medzi plášť (1) a vnútornú rúru (3), sa list (6) otváral. To sa môže dosiahnuť výhodným usporiadaním pomocou páky (11) a ťahadla (12), kde páka (11) je spojená s hriadeľom (10) a ťahadlo (12) je prepojené s pohyblivým prstencom (5). Otvory v plášti (1) na úrovni posunu pohyblivého prstenca (5) sú podlhovasté a podporujú prevažne vertikálne vytekanie vzduchu. Otvory v plášti (1) pod úrovňou vnútornej rúry (3) spolu s prstencami (4) a dnom (2) podporujú horizontálne vytekanie vzduchu. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Systemair Production a.s.; Hlavná 371, 900 43 Kalinkovo; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ertl Ondrej, Ing., CSc.; Goláňova 7, 821 03 Bratislava 2; SK;
Pogány Ľudovít, Ing.; Rybárska 11, 931 01 Šamorín; SK;
Majerčák Pavol, Ing.; M.R.Štefánika 700/6, 900 46 Most pri Bratislave; SK;
Szijarto Gabriel; Miloslavov 225, 900 42 Miloslavov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.07.2024 
   Maximálna platnosť do  15.07.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.02.2021 03/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 50066-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50066-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.07.2020 Typ Doručené
1a Opis 15.07.2020 Typ Doručené
1b Výkresy 15.07.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 15.07.2020 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 16.07.2020 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 31.07.2020 Typ Doručené
3a Identifikátor osoby 31.07.2020 Typ Doručené
3b Sprievodný list 31.07.2020 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 14.08.2020 Typ Odoslané
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 17.08.2020 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.09.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 30.11.2020 Typ Doručené
7a Opis 30.11.2020 Typ Doručené
7b Sprievodný list 30.11.2020 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.12.2020 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 08.01.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 08.01.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 08.01.2021 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.05.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.05.2021 Typ Odoslané
PUV 50066-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku