Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50060-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50060-2021 
(22)  Application Date  06.07.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number  202120281370.2 
(32)  Priority Date  01.02.2021 
(33)  Country or Authority of Priority  CN 
(43)  Application Publication Date  24.11.2021 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  F16F 1/12   
(54)  Title  Bezpečnostná spona na upevnenie pružiny 
(57)  Abstract  Bezpečnostná spona na upevnenie pružiny obsahuje časť (1) na spojenie s pružinou a závesnú časť (2), pričom časť (1) na spojenie s pružinou je spojená so závesnou časťou (2) a bočné strany časti (1) na spojenie s pružinou sú vybavené množstvom prvých priechodných otvorov (4) na upevnenie pružín. Závesná časť (2) je vybavená závesnou dierou (5) tvaru umožňujúceho zavesenie na pracovnú časť, výhodne tvaru podobného písmenu q, pravouhlého tvaru alebo tvaru otvoreného oválu. Časť (1) na spojenie s pružinou obsahuje množstvo prvých priechodných otvorov (4) na upevnenie pružiny. Riešenie umožňuje najmä vylúčiť hluk generovaný pružinami, uľahčuje inštaláciu pružín, neumožňuje ľahké odpojenie, čím sa zvyšuje bezpečnostný koeficient. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  FOTOGEARS TRADING (GUANGZHOU) LTD; PINSE CHUANG YI YUAN ROOM 213,2ND FLOOR, BUILDING 1,NO.9, EAST MAWU DONGTOU STREET, BAIYUN DISTRICT, 510425 GUANGZHOU, Guangdong; CN 
(72)  Inventor(s)  QUAH YOW CHUN; 7-2-3A, Jalan Thomas, Taman Bukit Dumbar, 176 00 Gelugor, Pulau Pinang; MY 
(74)  Attorney(s)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.11.2021 22/2021 BA2K
 
PUV 50060-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50060-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.07.2021 Type Delivered
1a Opis 06.07.2021 Type Delivered
1b Príloha inde neuvedená 06.07.2021 Type Delivered
1c Doklad o práve prednosti 06.07.2021 Type Delivered
1d Doklad o práve prednosti 06.07.2021 Type Delivered
1e Plná moc 06.07.2021 Type Delivered
2 Doplnenie materiálov 08.07.2021 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.07.2021 Type Payment
4 Doplnenie materiálov 14.07.2021 Type Delivered
4a Doklad o práve prednosti 14.07.2021 Type Delivered
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.07.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 23.09.2021 Type Delivered
6a Opis 23.09.2021 Type Delivered
6b Sprievodný list 23.09.2021 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.09.2021 Type Internal Letter
8 rešeršná správa 28.10.2021 Type Internal Letter
9 výsledok rešerše 28.10.2021 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 29.10.2021 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PÚV 29.10.2021 Type Internal Letter
PUV 50060-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku