Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50060-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50060-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  06.07.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202120281370.2 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.02.2021 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16F 1/00   
(54)  Názov  Bezpečnostná spona na upevnenie pružiny 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FOTOGEARS TRADING (GUANGZHOU) LTD; PINSE CHUANG YI YUAN ROOM 213,2ND FLOOR, BUILDING 1,NO.9, EAST MAWU DONGTOU STREET, BAIYUN DISTRICT, 510425 GUANGZHOU, Guangdong; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  QUAH YOW CHUN; 7-2-3A, Jalan Thomas, Taman Bukit Dumbar, 176 00 Gelugor, Pulau Pinang; MY 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50060-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50060-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.07.2021 Typ Doručené
1a Opis 06.07.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 06.07.2021 Typ Doručené
1c Doklad o práve prednosti 06.07.2021 Typ Doručené
1d Doklad o práve prednosti 06.07.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 06.07.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 08.07.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.07.2021 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 14.07.2021 Typ Doručené
4a Doklad o práve prednosti 14.07.2021 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.07.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 23.09.2021 Typ Doručené
6a Opis 23.09.2021 Typ Doručené
6b Sprievodný list 23.09.2021 Typ Doručené
PUV 50060-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku