Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50059-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50059-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.12.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PV 2018-673 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2018 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 8/02  A61K 8/73  A61K 31/728  A61Q 19/08  A61K 9/70  A61K 47/36  A61K 8/81  A61K 8/86  A61K 47/32  A61K 47/34  B65D 75/36   
(54)  Názov  Súprava obsahujúca biologicky aktívny prípravok 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CONTIPRO A.S.; č.p. 401, 561 02 Dolní Dobrouč; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Knotková Kateřina; Stromovka 248, 565 01 Choceň; CZ;
Velebný Vladimír; Sadová 1466, 564 01 Žamberk; CZ;
Muthný Tomáš; Strelecká 804/37, 500 02 Hradec Králové; CZ;
Velebný Vladimír, Jr.; Wichterlova 2372/10, 180 00 Praha 8, Libeň; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/CZ2019/050057 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2020/114530 
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50059-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50059-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.07.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 01.07.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 01.07.2021 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 01.07.2021 Typ Doručené
1d Príloha inde neuvedená 01.07.2021 Typ Doručené
1e Plná moc 01.07.2021 Typ Doručené
1f Opis 01.07.2021 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.07.2021 Typ Platba
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.07.2021 Typ Interné listy
5 výsledok rešerše 04.10.2021 Typ Interné listy
6 oznámenie o výsledku rešerše 04.10.2021 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie PÚV 04.10.2021 Typ Interné listy
PUV 50059-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku