Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50058-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50058-2022 
(22)  Application Date  26.08.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number  PV 2022-316 
(32)  Priority Date  22.07.2022 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  F16L 5/02   
(54)  Title  Hermetická potrubná priechodka 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ŠKODA JS a.s.; Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň; CZ 
(72)  Inventor(s)  PULC Martin, Ing.; Orlík 266/15, 316 00 Plzeň; CZ 
(74)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, Bratislava-Nové Mesto 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  50039-2022 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 50058-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 08.09.2022 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50058-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.08.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 26.08.2022 Type Delivered
Rovnopis patentovej prihlášky 26.08.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 30.08.2022 Type Delivered
výzva na doplnenie identifikátora osoby 30.08.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 31.08.2022 Type Delivered
výzva na predloženie plnej moci 13.09.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 16.09.2022 Type Delivered
Odpoveď na správu úradu 28.09.2022 Type Delivered
Plná moc 28.09.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.10.2022 Type Sent document
Doplnenie materiálov 09.11.2022 Type Delivered
Doklad o práve prednosti 09.11.2022 Type Delivered
Doklad o práve prednosti 09.11.2022 Type Delivered
Doklad o práve prednosti 09.11.2022 Type Delivered
Sprievodný list 09.11.2022 Type Delivered
Doplnenie materiálov 11.11.2022 Type Delivered
Doklad o práve prednosti 11.11.2022 Type Delivered
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.12.2022 Type Delivered
Sprievodný list 05.12.2022 Type Delivered
PUV 50058-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku