Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50056-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50056-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01J 19/00   
(54)  Názov  Spôsob fyzikálnej úpravy kvapalných a plynných médií a zariadenie na fyzikálnu úpravu kvapalných a plynných médií 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Blue Boson Innovation SE; Parková 7, 821 05 Bratislava 2; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Danek Miroslav; Parková 7, 821 05 Bratislava 2; SK;
Zagozdzon Robert; Zámocká 22, 811 01 Bratislava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.,; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50056-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50056-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.06.2021 Typ Doručené
1a Žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky 30.06.2021 Typ Doručené
1b Opis 30.06.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky 30.06.2021 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 02.07.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 02.07.2021 Typ Doručené
3b Sprievodný list 02.07.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za odklad zverejnenia prihlášky 07.07.2021 Typ Platba
5 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.07.2021 Typ Platba
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.07.2021 Typ Interné listy
PUV 50056-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku