Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50055-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50055-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.07.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/46  G01N 1/28  G01N 1/30   
(54)  Názov  Činidlo na detekciu ťahového reakčného dreva a spôsob jeho použitia 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T.G.Masaryka 8024/24, Zvolen 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Klement Ivan, doc. Ing., CSc.; R. Čelku 2089/2, 960 01 Zvolen 1; SK;
Čunderlík Igor, prof. Ing., CSc.; Záhonok 17, 960 01 Zvolen 1; SK;
Geffert Anton, doc. Ing., CSc.; Starohorská 13, 974 11 Banská Bystrica 11; SK;
Vilkovská Tatiana, Ing.; Ťapešovo 135, 029 51 Ťapešovo; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50044-2017 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50055-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 15.08.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50055-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.08.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 12.08.2022 Typ Doručené
Opis 12.08.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.08.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.08.2022 Typ Doručené
Výkresy 12.08.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.08.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.09.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.09.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 22.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.09.2022 Typ Doručené
PUV 50055-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku