Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50055-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50055-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 9/00   
(54)  Názov  Spôsob riadenia AGV ťahačov, systém na riadenie AGV ťahačov, a AGV ťahač 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Asseco CEIT, a.s.; Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina 8; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Furnamm Radovan, Ing., PhD.; Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina 8; SK;
Furtáková Silvia, Ing., PhD.; Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina 8; SK;
Magdech Milan, Ing., PhD.; Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina 8; SK;
Kovalský Matej, Ing., PhD.; Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina 8; SK;
Papánek Ladislav, Ing.; Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50055-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50055-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.06.2021 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 29.06.2021 Typ Doručené
1b Výpis z obchodného registra 29.06.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 29.06.2021 Typ Doručené
1d Opis 29.06.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.07.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.07.2021 Typ Platba
PUV 50055-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku