Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50053-2021
(11)  Utility Model Number  9454 
(21)  Application Number  50053-2021 
(22)  Application Date  22.06.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  23.02.2022 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  27.10.2021 
(45)  Publication of Registration Date  23.02.2022 
(47)  Date of registration and making available to the public  02.02.2022 
(51)  International Patent Classification  D21H 25/00  D21H 25/18  D21H 17/07  D21H 17/12  D21H 17/63   
(54)  Title  Spôsob odkysľovania a zvýšenia stálosti lignocelulózových materiálov 
(57)  Abstract  Technické riešenie opisuje spôsob odkysľovania a zvýšenia stálosti lignocelulózových materiálov, pričom sa na lignocelulózový materiál pôsobí diamidom horečnatým všeobecného vzorca (I), kde skupina R1 a R2 je nezávisle vybraná zo skupiny zahŕňajúcej C1 až C6 alkyl, rozvetvený C3 až C6 alkyl alebo cyklohexyl, v rozpúšťadle vybranom zo skupiny zahŕňajúcej alkán C5 až C7, cykloalkán C4 až C6, chlorofluorouhľovodík C2 až C6, chlórovaný uhľovodík C1 až C4, fluórovaný uhľovodík C2 až C6, toluén, xylén, chlórbenzén, dialkylétery C4 až C8, tetrahydrofurán, dioxán, etylénglykol dimetyléter, acetonitril, hexametyldisiloxán alebo ich zmesi. Na odkyslený lignocelulózový materiál sa môže ďalej pôsobiť aminoalkoholom všeobecného vzorca (II) a/alebo oxidom horečnatým, zásaditým oxidom horečnatým alebo uhličitanom horečnatým. Upravený lignocelulózový materiál sa potom kondicionuje a ďalej lisuje alebo vysuší. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Certex a.s.; Radlinského 9, 812 37 Bratislava 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Veverka Miroslav, Ing., CSc.; Jána Smreka 26, 810 07 Bratislava 17; SK;
Vodný Štefan, Ing., CSc.; Pod záhradami 62, 841 02 Bratislava 42; SK;
Vajová Izabela, Ing.; Smolenická 5, 851 05 Bratislava 5; SK;
Vizárová Katarína, doc. Ing., PhD.; Nezábudková 4, 821 01 Bratislava 2; SK;
Jablonský Michal, doc. Ing., PhD.; Dončova 1442/3, 034 01 Ružomberok 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.,; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  22.06.2025 
   Utility Model Validity maximum until  22.06.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.10.2021 20/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 23.02.2022 4/2022 FG2K
 
PUV 50053-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 25.06.2021 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50053-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.06.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 22.06.2021 Type Delivered
Plná moc 22.06.2021 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.06.2021 Type Payment
oznámenie o výsledku rešerše 01.10.2021 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.02.2022 Type Sent document
PUV 50053-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku