Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50049-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50049-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  GM 50127/2020, 20186266.1 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.06.2020, 16.07.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT, EP 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B   
(54)  Názov  Zariadenie na získanie vzorky výplachu z nosohltanu 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LEAD HORIZON GMBH; Sandwirtgasse 12/1, 1060 Wien; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PUTZ Michael; LEAD Horizon GmbH Sandwirtgasse 12/1, 1060 Wien; AT;
STEININGER Christoph; LEAD Horizon GmbH Sandwirtgasse 12/1, 1060 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2020/076692 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2021/044064 
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50026-2021 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50049-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50049-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.06.2021 Typ Doručené
1a Opis 11.06.2021 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 15.06.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.06.2021 Typ Platba
4 Odpoveď na správu úradu 15.06.2021 Typ Doručené
4a Identifikátor osoby 15.06.2021 Typ Doručené
5 výzva na predloženie plnej moci 18.06.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 22.06.2021 Typ Doručené
6a Plná moc 22.06.2021 Typ Doručené
6b Sprievodný list 22.06.2021 Typ Doručené
7 správa o prieskume vecné chyby 26.08.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 04.10.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 04.10.2021 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 04.10.2021 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.10.2021 Typ Odoslané
PUV 50049-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku