Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50049-2018
(11)  Utility Model Number  8356 
(21)  Application Number  50049-2018 
(22)  Application Date  07.05.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  04.02.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.09.2018 
(45)  Publication of Registration Date  04.02.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  18.12.2018 
(51)  International Patent Classification  F25B 25/02  F25B 27/02  F25B 30/02   
(54)  Title  Systém na chladenie technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov 
(57)  Abstract  Systém na chladenie technologických zariadení a výrobných a administratívnych priestorov pozostáva z prvého chladiaceho okruhu, ktorý pozostáva zo zostavy tepelného čerpadla (1), akumulačnej nádrže (6) chladnej vody, chladičov technologického zariadenia (2), akumulačnej nádrže (9) horúcej vody, prvého doskového výmenníka (8), druhého doskového výmenníka (11), čerpadiel (5, 7, 10, 12 a 13), pričom vstupná a výstupná časť prvého doskového výmenníka (8) chladiaceho média je napojená na vratné potrubie na horúcu vodu (HV) a vstupná a výstupná časť druhého doskového výmenníka (11) chladiaceho média je napojená na potrubie napájacej vody (NV) kotlov, a z druhého chladiaceho okruhu, ktorý pozostáva z absorpčného chladiča (3), rozdeľovača (14), chladiacich zariadení administratívnych priestorov (4), zberača (15), tretieho doskového výmenníka (19), čerpadiel (16, 17, 18, 21 a 22), pričom vstupná a výstupná časť tretieho doskového výmenníka (19) chladiaceho média je napojená na akumulačnú nádrž (6) chladnej vody. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská teplárenská, a.s.; Košická 11, 011 87 Žilina; SK 
(72)  Inventor(s)  Kozánek Ladislav, Ing.; Poľnohospodárska 1039/14, Teplička nad Váhom, 013 01 Teplička nad Váhom; SK;
Barčík Peter, Ing.; Mateja Bela 8799/24, 010 15 Žilina; SK;
Sipták Miroslav; Zborov nad Bystricou 409, 023 03 Zborov nad Bystricou; SK 
(74)  Attorney(s)  Záthurecká Romana, JUDr., INPARTNERS GROUP; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  07.05.2022 
   Utility Model Validity maximum until  07.05.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2018 09/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.02.2019 02/2019 FG2K
 
PUV 50049-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50049-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.05.2018 Type Delivered
1a Opis 07.05.2018 Type Delivered
1b Plná moc 07.05.2018 Type Delivered
2 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 09.05.2018 Type Delivered
2a Sprievodný list 09.05.2018 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 11.05.2018 Type Payment
4 výzva na zaplatenie poplatku za vydanie prioritného dokladu 22.05.2018 Type Sent document
5 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 28.05.2018 Type Payment
6 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 29.05.2018 Type Sent document
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.06.2018 Type Internal Letter
8 rešeršná správa 19.07.2018 Type Internal Letter
11 pokyn na zverejnenie PÚV 19.07.2018 Type Internal Letter
12 výsledok rešerše 20.07.2018 Type Internal Letter
13 oznámenie o výsledku rešerše 20.07.2018 Type Sent document
14 záznam o ukončení konania o PÚV 10.12.2018 Type Internal Letter
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.12.2018 Type Internal Letter
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.01.2019 Type Sent document
PUV 50049-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku