Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50047-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50047-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  W.129226 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  08.06.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29K 1/00   
(54)  Názov  Chladiaca náplň 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tudor Polska sp. z o.o.; UL. Targowa 9B, 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Moskalenko Dominik; ul. Olszowa 8/113, 03-703 Warszawa; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50047-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50047-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.06.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 04.06.2021 Typ Doručené
1c Príloha inde neuvedená 04.06.2021 Typ Doručené
1d Opis 04.06.2021 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.06.2021 Typ Platba
3 Doklad preukazujúci právo na riešenie 24.06.2021 Typ Doručené
3a Príloha inde neuvedená 24.06.2021 Typ Doručené
3b Sprievodný list 24.06.2021 Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.08.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 14.10.2021 Typ Doručené
5a Opis 14.10.2021 Typ Doručené
5b Opis 14.10.2021 Typ Doručené
5c Sprievodný list 14.10.2021 Typ Doručené
PUV 50047-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku