Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50047-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9180 
(21)  Číslo prihlášky  50047-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.05.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  09.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  09.06.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  14.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 36/48  A61K 36/45  A61K 36/537  A61K 36/70  A61K 36/288  A61K 36/484  A61K 36/235  A61K 36/28  A61K 9/08  A61P 3/08   
(54)  Názov  Prípravok z liečivých rastlín  
(57)  Anotácia  Prípravok z liečivých rastlín na podporu liečby diabetu druhého typu obsahuje výluh z 2 g až 50 g zmesi liečivých rastlín v 1 litri 37,5 až 40,0 % alkoholu, kde zmes liečivých rastlín je v zložení v pomere 17 hmotnostných dielov fazuľového plodu bez semien, 15 hmotnostných dielov čučoriedkovej vňate, 15 hmotnostných dielov šalviovej vňate, 12 hmotnostných dielov jastrabinovej vňate, 10 hmotnostných dielov stavikrvovej vňate, 8 hmotnostných dielov púpavového koreňa s vňaťou, 2 hmotnostných dielov koreňa sladkého drievka, 8 hmotnostných dielov feniklového plodu a 5 hmotnostných dielov lopúchového koreňa. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Česal Milan, Ing.; Šmidkeho 3/1, 911 08 Trenčín 8; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Česal Milan, Ing.; Šmidkeho 3/1, 911 08 Trenčín; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.05.2024 
   Maximálna platnosť do  14.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 09.06.2021 11/2021 FG2K
 
PUV 50047-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50047-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.05.2020 Typ Doručené
1a Plná moc 14.05.2020 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 14.05.2020 Typ Doručené
1c Opis 14.05.2020 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 19.05.2020 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.05.2020 Typ Odoslané
4 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.08.2020 Typ Doručené
4a Sprievodný list 03.08.2020 Typ Doručené
5 Odpoveď na správu úradu 05.10.2020 Typ Doručené
5a Opis 05.10.2020 Typ Doručené
5b Opis 05.10.2020 Typ Doručené
5c Sprievodný list 05.10.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.10.2020 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 27.11.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 27.11.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 30.11.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 27.11.2020 Typ Interné listy
11 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 29.04.2021 Typ Doručené
11a Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.05.2021 Typ Platba
13 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 10.05.2021 Typ Odoslané
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.05.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50047-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku