Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50046-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50046-2022 
(22)  Application Date  23.06.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  24.11.2022 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  F24F 11/74  F24F 13/08  F24F 3/00   
(54)  Title  Zariadenie na reguláciu prietoku vzduchu centralizovaných vetracích systémov 
(57)  Abstract  Zariadenie na reguláciu prietoku vzduchu centralizovaných vetracích systémov možno zaradiť do oblasti tvorby inteligentných technických systémov pre energetiku a stavebníctvo. Zariadenie pozostáva zo vzduchotechnického potrubia (1), kde je umiestnená systémová doska (2) s otvormi (3), v ktorých sú osadené regulačné klapky (4) so servopohonmi (5) prepojenými vodičmi (6) s regulačnou jednotkou (7). Signál na otvorenie/zavretie klapiek je podmienený záznamom zo snímačov (8) na určovanie prítomnosti ľudí v sledovanom priestore. Riešenie je možné využiť na optimalizáciu pracovných podmienok vetracích a rekuperačných systémov znížením objemu vzduchu. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Inventor(s)  Rimár Miroslav, prof. Ing., CSc.; Vyšná Šebastová 304, 080 06 Prešov 6; SK;
Kulikov Andrii, Ing., PhD.; ulica Kosiora 27a/24, 490 51 Dnipro; UA;
Fedák Marcel, doc. Ing., PhD.; Ladomirov 49, 067 71 Ladomirov; SK;
Kulikova Olha, Ing.; ulica Robocha 152/34, 490 08 Dnipro; UA 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 BA2K
 
PUV 50046-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 29.06.2022 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50046-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.06.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Identifikátor osoby 23.06.2022 Type Delivered
Opis 23.06.2022 Type Delivered
Plná moc 23.06.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 24.06.2022 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 18.10.2022 Type Sent document
PUV 50046-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku