Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50045-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50045-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.05.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61D 5/00   
(54)  Názov  Usporiadanie tlmiacich vrstiev na zníženie akustického hluku cisternových a skriňových vozňov  
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Tatravagónka a.s.; Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Domanický František, Ing.; ul. Šrobárova 2611/5, 058 01 Poprad 1; SK;
Moravčík Marián, Ing. Ph.D; Mlynica 167, 059 91 Mlynica; SK;
Mačák Ladislav, Ing.; E.M.Šoltésovej 2761/9, 052 01 Spišská Nová Ves 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Markoffice, BELIČKA Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50034-2021 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50045-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50045-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.05.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 20.05.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 20.05.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 20.05.2021 Typ Doručené
1d Opis 20.05.2021 Typ Doručené
1e Opis 20.05.2021 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 21.05.2021 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 24.05.2021 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.05.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.06.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 09.08.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 09.08.2021 Typ Doručené
6b Opis 09.08.2021 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.09.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 05.10.2021 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 05.10.2021 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 05.10.2021 Typ Doručené
8c Sprievodný list 05.10.2021 Typ Doručené
PUV 50045-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku