Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50044-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50044-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.06.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C11D 11/00  C11D 3/16  C09K 3/32  C09K 8/524  B08B 3/04  B08B 3/08  B08B 9/08  C11D 7/24  C23G 5/024   
(54)  Názov  Zložené organické rozpúšťadlo na odstraňovanie ropných nečistôt z tvrdých povrchov a spôsob odstraňovania ropných nečistôt z tvrdých povrchov 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  O-Solvent Trade s.r.o.; Na Hřebenkách 815/130, 150 00 Smíchov, Praha 5; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ondruš Róbert; Račianska 13799/24D, 831 04 Bratislava - Nové Mesto; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50044-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 21.06.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50044-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.06.2022 Typ Doručené
výzva na predloženie plnej moci 27.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 28.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 28.06.2022 Typ Doručené
PUV 50044-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku