Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50042-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50042-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.06.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61H 13/02  B60T 17/22  G05G 1/015   
(54)  Názov  Mechanizmus ukazovateľa ručnej brzdy 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TATRAVAGÓNKA a.s.; Štefánikova 887/53, Poprad 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Macejko Peter, Ing.; Jamník 82 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50031-2022 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50042-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 14.06.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50042-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad preukazujúci právo na riešenie 09.06.2022 Typ Doručené
Opis 09.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 09.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 09.06.2022 Typ Doručené
Rovnopis patentovej prihlášky 09.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.06.2022 Typ Doručené
výzva na doplnenie identifikátora osoby 13.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.06.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 21.06.2022 Typ Doručené
Doklad preukazujúci právo na riešenie 21.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.06.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.06.2022 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.07.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.09.2022 Typ Doručené
Opis 07.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 07.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 13.09.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 13.09.2022 Typ Interné listy
PUV 50042-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku