Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50041-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50041-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.05.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10B 53/00   
(54)  Názov  Spôsob spracovania plastového odpadu z vodnej hladiny, predovšetkým na mori, systém na jeho vykonávanie 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Daniška Tomáš; Nálepkova 739/13, 949 01 Nitra 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Daniška Vladimír, Ing.; Nálepkova 13, 949 01 Nitra 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50041-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50041-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.05.2021 Typ Doručené
1a Opis 13.05.2021 Typ Doručené
1b Výkresy 13.05.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 13.05.2021 Typ Doručené
1d Identifikátor osoby 13.05.2021 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 13.05.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 21.05.2021 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 01.06.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.06.2021 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.08.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 09.08.2021 Typ Doručené
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 23.08.2021 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.10.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 06.10.2021 Typ Doručené
8 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 11.10.2021 Typ Odoslané
9 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.10.2021 Typ Platba
PUV 50041-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku