Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50039-2020
(11)  Utility Model Number  9155 
(21)  Application Number  50039-2020 
(22)  Application Date  24.04.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  26.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  27.01.2021 
(45)  Publication of Registration Date  26.05.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  29.04.2021 
(51)  International Patent Classification  A61B 5/01  A61B 5/1171  G07C 9/00   
(54)  Title  Bezkontaktný spôsob merania telesnej teploty a systém na jeho vykonávanie 
(57)  Abstract  Kamerou (1) vo viditeľnom spektre sa sníma zorné pole (11), v ktorom sa nachádza osoba a zároveň sa infračerveným senzorom (2) sníma meracie pole (22), ktoré je menšie ako 25 % zorného poľa (11) kamery (1). Infračerveným senzorom (2) sa meria teplota v rámci meracieho poľa (22), pričom za nameranú telesnú teplotu osoby sa považuje teplota zistená z infračerveného senzora (2) v momente, kedy sa v meracom poli (22) podľa analýzy z obrazu kamery (1) práve nachádza tvár osoby. Infračervený senzor (2) sa môže na zosúladenie meracieho poľa (22) s polohou tváre uhlovo a/alebo výškovo prestavovať. Systém zahŕňa snímač teploty, výhodne umiestnený v exteriéri pred vstupom, odkiaľ merané osoby prichádzajú, a môže tiež obsahovať modul rozpoznávania prekrytia časti tváre, najmä prekrytia nosa a úst. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Berčík Jakub, Ing., PhD.; Májového povstania českého ľudu 2166/8, 977 03 Brezno; SK;
Bajús Ján, Ing., PhD.; Kraskova 15, 976 66 Polomka; SK 
(72)  Inventor(s)  Berčík Jakub, Ing., PhD.; Májového povstania českého ľudu 2166/8, 977 03 Brezno; SK;
Bajús Ján, Ing., PhD.; Kraskova 15, 976 66 Polomka; SK 
(74)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Kancelária pre patenty a známky Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  24.04.2024 
   Utility Model Validity maximum until  24.04.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.01.2021 02/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
3 Licenčné zmluvy 13.10.2021 19/2021 QB2K
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 33206183 1 Bimeco, s.r.o. výlučná 04.10.2021 platná
 
PUV 50039-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50039-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.04.2020 Type Delivered
1a Opis 24.04.2020 Type Delivered
1b Výkresy 24.04.2020 Type Delivered
1c Plná moc 24.04.2020 Type Delivered
1d Identifikátor osoby 24.04.2020 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 12.05.2020 Type Sent document
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 25.05.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.06.2020 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 31.08.2020 Type Delivered
5a Opis 31.08.2020 Type Delivered
5b Výkresy 31.08.2020 Type Delivered
5c Sprievodný list 31.08.2020 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.10.2020 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 03.12.2020 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 07.12.2020 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 03.12.2020 Type Internal Letter
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.04.2021 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.05.2021 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 23.09.2021 Type Delivered
13a Sprievodný list 23.09.2021 Type Delivered
13b Osvedčovacia doložka 23.09.2021 Type Delivered
13c Plná moc 23.09.2021 Type Delivered
13d Osvedčovacia doložka 23.09.2021 Type Delivered
13e Licenčná zmluva 23.09.2021 Type Delivered
14 vyžiadanie poplatku 27.09.2021 Type Sent document
15 15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 29.09.2021 Type Payment
16 oznámenie o zápise licencie 04.10.2021 Type Sent document
PUV 50039-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku