Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50037-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50037-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 29/00   
(54)  Názov  Online komunikačno-informačný digitálny systém 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Paciga Tomáš; Komjatná 315, 034 96 Komjatná; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Paciga Tomáš; Komjatná 315, 034 96 Komjatná; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50037-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50037-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 23.04.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 23.04.2020 Typ Doručené
1c Identifikátor osoby 23.04.2020 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 24.04.2020 Typ Doručené
2a Sprievodný list 24.04.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.05.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.09.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.11.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 05.11.2020 Typ Doručené
6 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 07.01.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 07.01.2021 Typ Doručené
7 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.01.2021 Typ Platba
8 Odpoveď na správu úradu 10.03.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 10.03.2021 Typ Doručené
8b Opis 10.03.2021 Typ Doručené
8c Výkresy 10.03.2021 Typ Doručené
8d Anotácia 10.03.2021 Typ Doručené
8e Plná moc 10.03.2021 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.04.2021 Typ Interné listy
PUV 50037-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku