Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50035-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50035-2021 
(22)  Application Date  21.04.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  B66B 11/00   
(54)  Title  Výťah a spôsob jeho montáže 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Grižak František; Hlinisko, 029 01 Námestovo 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Grižak František; Hlinisko, 029 01 Námestovo 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Markoffice, BELIČKA Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 50035-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50035-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.04.2021 Type Delivered
1a Opis 21.04.2021 Type Delivered
1b Plná moc 21.04.2021 Type Delivered
1c Identifikátor osoby 21.04.2021 Type Delivered
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 28.04.2021 Type Payment
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 29.04.2021 Type Sent document
4 28 Doplatok za podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.05.2021 Type Payment
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.05.2021 Type Sent document
PUV 50035-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku