Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50033-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9641 
(21)  Číslo prihlášky  50033-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.05.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.11.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202021000002432 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.05.2021 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.07.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.11.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.10.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06K 19/07  F17C 13/00  G06K 19/04   
(54)  Názov  Objímkové zariadenie na sledovanie plynových fliaš 
(57)  Anotácia  Zariadenie na sledovanie plynových fliaš (1) obsahuje objímku (10) z plastového materiálu, najmä polykarbonátu, tvarovanú na umiestnenie okolo hrdla (2) fľaše, v ktorej je umiestnený najmenej jeden RFID tag (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.p.A. IN BREVE S.I.A.D. S.p.A.; Via San Bernardino 92, 241 26 Bergamo; IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bissolotti Giorgio; c/o SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.p.A. IN BREVE S.I.A.D. S.p.A.; Via San Bernardino 92, 241 26 Bergamo; IT;
Gagni Laura; c/o SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI S.I.A.D. S.p.A. IN BREVE S.I.A.D. S.p.A.; Via San Bernardino 92, 241 26 Bergamo; IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.05.2026 
   Maximálna platnosť do  02.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.07.2022 13/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2022 22/2022 FG2K
 
PUV 50033-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 03.05.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50033-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o práve prednosti 02.05.2022 Typ Doručené
Opis 02.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.05.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 22.06.2022 Typ Odoslané
PUV 50033-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku