Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50033-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50033-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.04.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PUV 2020-37702 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.06.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B42D 5/00   
(54)  Názov  Plánovací kalendár pre deti, najmä pre obdobie letných prázdnin 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kolářová Lenka, Ing.; Žižkova 3042/56, 616 00 Brno; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kolářová Lenka, Ing.; Žižkova 3042/56, 616 00 Brno; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50033-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50033-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 12.04.2021 Typ Doručené
1b Doklad o práve prednosti 12.04.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 12.04.2021 Typ Doručené
2 výzva na doplnenie identifikátora osoby 13.04.2021 Typ Odoslané
3 Odpoveď na správu úradu 15.04.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 15.04.2021 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 16.04.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 16.04.2021 Typ Doručené
4b Doklad o práve prednosti 16.04.2021 Typ Doručené
5 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 20.04.2021 Typ Odoslané
6 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 30.04.2021 Typ Platba
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.05.2021 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.07.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 16.07.2021 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 17.09.2021 Typ Doručené
9a Opis 17.09.2021 Typ Doručené
9b Príloha inde neuvedená 17.09.2021 Typ Doručené
9c Sprievodný list 17.09.2021 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.09.2021 Typ Interné listy
PUV 50033-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku