Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50030-2018
(11)  Utility Model Number  8785 
(21)  Application Number  50030-2018 
(22)  Application Date  29.03.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.06.2020 
(31)  Priority Number  CZ2017-179 
(32)  Priority Date  29.03.2017 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ 
(43)  Application Publication Date  07.01.2020 
(45)  Publication of Registration Date  02.06.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  13.05.2020 
(51)  International Patent Classification  C03C 11/00  C03B 19/08   
(54)  Title  Speniteľná zmes na výrobu penového skla a spôsob jej prípravy 
(57)  Abstract  Speniteľná zmes na výrobu penového skla s uzavretými bunkami obsahuje na 100 kg sklenej múčky z odpadového skla s veľkosťou častíc 0,5 μm až 500 μm: 0,1 kg až 10 kg vody; 0,1 kg až 10 kg speňovadla, ktorým je aspoň jeden uhličitan kovu alkalických zemín, napríklad uhličitan vápenatý, horečnatý, bárnatý a strontnatý, s veľkosťou častíc 1 nm až 40 μm. Speniteľná zmes sa získa tak, že sa pri bežnej teplote do vody pridá speňovadlo na báze uhličitanov kovov alkalických zemín, prípadne sa pridá: tekutý a/alebo pevný protizrážanlivý prostriedok; vo vode rozpustné aditíva, ako sú kyselina boritá; vodné sklo; glycerín; vodné sklo zmiešané vopred s glycerínom; uhlíkové sadze; práškové aditíva, ako sú oxid kremičitý alebo oxid titaničitý, alebo práškové hlinité komponenty. Potom sa získaný vodný roztok alebo vodná suspenzia pridá do sklenej múčky z odpadového skla. Po každom pridaní akéhokoľvek komponentu sa vykonáva premiešanie zmesi počas 1 až 30 minút, prednostne počas 1 až 5 minút. Na získaný homogénny vodný roztok/vodnú suspenziu sa výhodne pôsobí ultrazvukom s výkonom 5 kW až 100 kW, výhodne 50 kW až 80 kW počas aspoň 2 minút. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  AMT s.r.o. Příbram; U Nikolajky 382, 150 00 Praha 5 - Smíchov; CZ 
(72)  Inventor(s)  Míka Martin, doc. Dr. Ing.; Přistoupimská 399, 180 00 Praha 10; CZ;
Váňa Zdeněk; Za lihovarem 677, 267 72 Březnice; CZ 
(74)  Attorney(s)  Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents  PDF   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  29.03.2022 
   Utility Model Validity maximum until  29.03.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2020 01/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2020 06/2020 FG2K
 
PUV 50030-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50030-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.03.2018 Type Delivered
1a Opis 29.03.2018 Type Delivered
1b Plná moc 29.03.2018 Type Delivered
1c Doklad o práve prednosti 29.03.2018 Type Delivered
1d Príloha inde neuvedená 29.03.2018 Type Delivered
2 Doplnenie materiálov 03.04.2018 Type Delivered
2a Plná moc 03.04.2018 Type Delivered
2b Doklad o práve prednosti 03.04.2018 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 17.04.2018 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 02.05.2018 Type Payment
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.05.2018 Type Sent document
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.07.2018 Type Delivered
7a Sprievodný list 23.07.2018 Type Delivered
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 24.09.2018 Type Delivered
8a Sprievodný list 24.09.2018 Type Delivered
9 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.09.2018 Type Payment
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.11.2018 Type Delivered
10a Sprievodný list 23.11.2018 Type Delivered
11 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 28.12.2018 Type Payment
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.01.2019 Type Delivered
12a Sprievodný list 23.01.2019 Type Delivered
13 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.01.2019 Type Payment
14 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.03.2019 Type Payment
15 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.03.2019 Type Delivered
15a Sprievodný list 25.03.2019 Type Delivered
16 Odpoveď na správu úradu 23.05.2019 Type Delivered
16a Doplnenie materiálov 23.05.2019 Type Delivered
16b Nároky na ochranu 23.05.2019 Type Delivered
16c Príloha inde neuvedená 23.05.2019 Type Delivered
16d Sprievodný list 23.05.2019 Type Delivered
17 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.06.2019 Type Sent document
18 Odpoveď na správu úradu 13.08.2019 Type Delivered
18a Nároky na ochranu 13.08.2019 Type Delivered
18b Sprievodný list 13.08.2019 Type Delivered
18c Nároky na ochranu 13.08.2019 Type Delivered
19 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.08.2019 Type Sent document
20 Odpoveď na správu úradu 22.10.2019 Type Delivered
20a Opis 22.10.2019 Type Delivered
20b Sprievodný list 22.10.2019 Type Delivered
20c Opis 22.10.2019 Type Delivered
21 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.11.2019 Type Internal Letter
22 rešeršná správa 14.11.2019 Type Internal Letter
23 výsledok rešerše 14.11.2019 Type Internal Letter
24 oznámenie o výsledku rešerše 14.11.2019 Type Sent document
25 pokyn na zverejnenie PÚV 14.11.2019 Type Internal Letter
26 záznam o ukončení konania o PÚV 15.04.2020 Type Internal Letter
27 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.04.2020 Type Internal Letter
28 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.05.2020 Type Sent document
PUV 50030-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku