Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50029-2012
(11)  Utility Model Number  6396 
(21)  Application Number  50029-2012 
(22)  Application Date  26.03.2012 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  01.03.2013 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.10.2012 
(45)  Publication of Registration Date  01.03.2013 
(47)  Date of registration and making available to the public  22.01.2013 
(51)  International Patent Classification  F23B 10/00  F23L 9/06  F24B 1/195  F24B 1/19   
(54)  Title  Kúrenisko teplovodného splynovacieho kotla 
(57)  Abstract  Kúrenisko teplovodného splynovacieho kotla na spaľovanie a splynovanie dreva, brikiet, peliet, drevného odpadu alebo biomasy má v spodnej časti telesa kotla umiestnené tvarovky (2) s kaskádovitým profilom tvorené kaskádovými plochami (3, 7), ktoré môžu byť vybavené aj rebrami (4). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Cankař Jaroslav; Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem; CZ 
(72)  Inventor(s)  Cankař Jaroslav; Velenského 487, 294 21 Bělá pod Bezdězem; CZ 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  26.03.2022 
   Utility Model Validity maximum until  26.03.2022 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.10.2012 10/2012 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.03.2013 03/2013 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.05.2016 05/2016 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 06.05.2019 05/2019 ND2K
 
PUV 50029-2012
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50029-2012
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie prihlášky výlučne pôvodcom(ami) 26.03.2012 Type Delivered
1a Opis 26.03.2012 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 26.03.2012 Type Delivered
1c Anotácia 26.03.2012 Type Delivered
1d Výkresy 26.03.2012 Type Delivered
1e Plná moc 26.03.2012 Type Delivered
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 02.04.2012 Type Payment
3 rozhodnutie o vrátení preplatku 04.04.2012 Type Sent document
4 vnútrospisový list 12.04.2012 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.04.2012 Type Sent document
6 Prepracované podlohy 14.05.2012 Type Delivered
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.05.2012 Type Sent document
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.07.2012 Type Delivered
9 Odpoveď na správu úradu 07.08.2012 Type Delivered
9a Opis 07.08.2012 Type Delivered
9b Nároky na ochranu 07.08.2012 Type Delivered
9c Anotácia 07.08.2012 Type Delivered
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.08.2012 Type Internal Letter
11 Odpoveď na správu úradu 16.08.2012 Type Delivered
11a Nároky na ochranu 16.08.2012 Type Delivered
12 rešeršná správa 20.08.2012 Type Internal Letter
13 výsledok rešerše 21.08.2012 Type Internal Letter
14 oznámenie o výsledku rešerše 21.08.2012 Type Sent document
15 pokyn na zverejnenie PÚV 21.08.2012 Type Internal Letter
16 záznam o ukončení konania o PÚV 08.01.2013 Type Internal Letter
17 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 08.01.2013 Type Internal Letter
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.03.2013 Type Sent document
19 Výpoveď plnej moci 03.09.2015 Type Delivered
20 Výpoveď plnej moci 07.09.2015 Type Delivered
21 všeobecný referátnik 29.10.2015 Type Sent document
22 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 23.03.2016 Type Delivered
22a Plná moc 23.03.2016 Type Delivered
23 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 06.04.2016 Type Sent document
24 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 15.04.2016 Type Payment
25 predĺženie doby platnosti ÚV 19.04.2016 Type Sent document
26 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 04.03.2019 Type Delivered
26a Sprievodný list 04.03.2019 Type Delivered
27 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 19.03.2019 Type Sent document
28 24 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV 28.03.2019 Type Payment
29 formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti ÚV 02.04.2019 Type Sent document
30 Odpoveď na správu úradu 09.04.2019 Type Delivered
30a Plná moc 09.04.2019 Type Delivered
30b Sprievodný list 09.04.2019 Type Delivered
31 predĺženie doby platnosti ÚV 12.04.2019 Type Sent document
PUV 50029-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 28.10.2015 Beleščák Ladislav, Ing., BELEŠČÁK & PARTNERI, Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku