Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50025-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50025-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.09.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  a 2019 09162 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.08.2019 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  UA 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C25B 1/04  F17D 1/02   
(54)  Názov  Spôsob výroby vodíka pomocou energie získanej z obnoviteľných zdrojov a použitie existujúceho plynového potrubia na transport vodíka 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Riepkin Oleksandr Oleksandrovych; vul. Volodymyrska, bud. 33, v/ch, 010 03 Kyjev; UA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Riepkin Oleksandr Oleksandrovych; vul. Volodymyrska, bud. 33, v/ch, 010 03 Kyjev; UA 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/UA2020/000088 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2021/025659 
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50025-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50025-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.03.2021 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 25.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 25.03.2021 Typ Doručené
1c Opis 25.03.2021 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 06.04.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.04.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 13.05.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 13.05.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.06.2021 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.08.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 02.08.2021 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 06.10.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 06.10.2021 Typ Doručené
8b Opis 06.10.2021 Typ Doručené
8c Nároky na ochranu 06.10.2021 Typ Doručené
PUV 50025-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku