Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50023-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50023-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.03.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 8/00   
(54)  Názov  Kozmetické ingredienty obsahujúce kozmeticky alebo dermatologicky aktívne zložky získané úpravou rastlinných a riasových materiálov 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Streďanský Miroslav, Ing.; Komenského 1566/13, Modra;
Streďanská Silvia, Ing., CSc.; Komenského 1566/13, Modra 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Streďanský Miroslav, Ing.; Komenského 1566/13, Modra;
Streďanská Silvia, Ing., CSc.; Komenského 1566/13, Modra 
(74)  Zástupca (-ovia)  Magdaléna Bachratá; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50023-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 18.03.2022 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50023-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 17.03.2022 Typ Doručené
Opis 17.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume vecné chyby 25.04.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí 12.07.2022 Typ Odoslané
PUV 50023-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku