Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50020-2020
(11)  Utility Model Number  9140 
(21)  Application Number  50020-2020 
(22)  Application Date  08.01.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  12.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.12.2020 
(45)  Publication of Registration Date  12.05.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  26.04.2021 
(51)  International Patent Classification  H01Q 1/38  H01Q 7/06  H01Q 7/00   
(54)  Title  NFC solenoidová anténa a elektronický modul typu SoP využívajúci NFC solenoidovú anténu ako EMC tienenie 
(57)  Abstract  Anténová sústava má jednu solenoidovú anténu (6) pripojenú k vysielaču elektrického vysokofrekvenčného signálu, výhodne k NFC, a má tvar tenkého plochého kvádra. Jadro antény je tvorené plochým feritovým jadrom, ktoré je vložené medzi dve vrstvy PCB a vinutie je vytvorené pomocou vodivých ciest na PCB, a to tak, že vrchná a spodná časť vinutia vytvára na PCB tienenie proti elektrickému poľu a feromagnetické jadro tienenie proti magnetickému poľu pre elektroniku, ktorá je umiestená pod anténou, pričom elektronika svojimi rozmery neprekračuje pôdorys antény. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Frlička Jozef, Ing.; Švabinského 20, 851 01 Bratislava 5; SK 
(72)  Inventor(s)  Frlička Jozef, Ing.; Švabinského 20, 851 01 Bratislava 5; SK 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  50002-2019 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  08.01.2023 
   Utility Model Validity maximum until  08.01.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2020 12/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 50020-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50020-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.03.2020 Type Delivered
1a Opis 03.03.2020 Type Delivered
1b Identifikátor osoby 03.03.2020 Type Delivered
1c Plná moc 03.03.2020 Type Delivered
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.03.2020 Type Payment
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.05.2020 Type Internal Letter
4 rešeršná správa 16.10.2020 Type Internal Letter
5 výsledok rešerše 16.10.2020 Type Internal Letter
6 oznámenie o výsledku rešerše 16.10.2020 Type Sent document
7 pokyn na zverejnenie PÚV 16.10.2020 Type Internal Letter
8 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.04.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Type Sent document
PUV 50020-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku