Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50019-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50019-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.03.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  15.06.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47K 3/40   
(54)  Názov  Sprchová vanička 
(57)  Anotácia  Sprchová vanička, určená na použitie do sprchovacích kútov alebo sprchovacích boxov umiestnených v sprchovacích miestnostiach, má dno (1) zo všetkých strán ohraničené zvislou stenou (13), ktorá je aspoň v časti priľahlej k stene sprchovacej miestnosti vybavená ohybom (14). Dve protiľahlé zvislé steny (13) sú vybavené puzdrami (2), v ktorých je výkyvne uložená nášľapná plošina (3). Nášľapná plošina (3) a dno (1) sú prepojené piestom (4). V dne (1) sú medzi výtokovým otvorom (11) a vonkajším okrajom dna (1) vytvorené prelisy (12). Sprchová vanička je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VANNI s. r. o.; Bratislavská 279, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Zimen Miroslav; Železničná 811/16, Varín 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ján Ďurica - patentový zástupca; Zakvášov 1519/54, 017 07 Považská Bystrica 7; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.03.2026 
   Maximálna platnosť do  08.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 15.06.2022 11/2022 BA2K
 
PUV 50019-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 31.03.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50019-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 08.03.2022 Typ Doručené
Opis 08.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 16.05.2022 Typ Odoslané
PUV 50019-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku