Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50018-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50018-2022 
(22)  Application Date  03.03.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  24.11.2022 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  E04C 1/40   
(54)  Title  Stavebná tvárnica z drevoplastového materiálu a spôsob jej výroby 
(57)  Abstract  Stavebná tvárnica je vyrobená zo zmesi z drevoplastového materiálu v pomere 30 až 60 % objemových dreva, 30 až 60 % objemových plastu a 10 % kompozitu, ktorý predstavuje zložku na zabezpečenie fluidity, lepenia a ÚV stabilizácie, pričom má tvar šesťbokého telesa a na každej zo štyroch obvodových strán má vytvorenú aspoň jednu zvislú rybinovú drážku (1) na pero (2), ktorého priečny prierez zodpovedá tvaru priečneho prierezu rybinovej drážky (1), na vyplnenie drážky (1) alebo na pero (2a), ktorého priečny prierez zodpovedajúci tvaru priečnemu prierezu dvoch rybinových drážok (1), ktoré sú k sebe privrátené kratšími základňami, na vzájomné spojenie dvoch stavebných tvárnic. Proces spracovania zmesi začína drvením drevenej hmoty a plastu a miešaním za tepla, potom nasleduje dosušenie zmesi na 10 % vlhkosti, po dosušení zmesi dreva a plastu zmes prechádza závitovkovým regranulátorom, na dopravníkovom páse sa ku granulám pridáva kompozit, granuly s kompozitom prechádzajú do násypníka, v ktorom sa ešte premiešavajú a následne granulujú, drevoplastové granuly s kompozitom sa potom umiestňujú do formy, v ktorej sa vplyvom vysokého tlaku a tepla vyformuje stavebná tvárnica. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Miškolci Juraj; Domovina 148/73, Výčapy-Opatovce;
Čačík Jaromír; Novozámocká 44/267, Ivanka pri Nitre;
Párkány Attila, Mgr.; Hlavná 945/5, Galanta 
(72)  Inventor(s)  Miškolci Juraj; Domovina 148/73, Výčapy-Opatovce;
Čačík Jaromír; Novozámocká 44/267, Ivanka pri Nitre;
Párkány Attila, Mgr.; Hlavná 945/5, Galanta 
(74)  Attorney(s)  Ing. Ivan Belička - Markoffice - známková, patentová a súdnoznalecká kancelária; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  50012-2022 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 BA2K
 
PUV 50018-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 10.03.2022 17,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50018-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.03.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Identifikátor osoby 03.03.2022 Type Delivered
Opis 03.03.2022 Type Delivered
Plná moc 03.03.2022 Type Delivered
Plná moc 03.03.2022 Type Delivered
Plná moc 03.03.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 03.03.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 23.03.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.06.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 22.06.2022 Type Delivered
Opis 22.06.2022 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 25.10.2022 Type Sent document
PUV 50018-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku