Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50017-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50017-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.03.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2020-37385 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  30.03.2020 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01D 29/00   
(54)  Názov  Zariadenie na znižovanie množstva pevných prachových častíc nad vozovkou 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Schreiber Ladislav; Gogolova 1879/38, Předměstí, 746 01 Opava; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Schreiber Ladislav; Gogolova 1879/38, Předměstí, 746 01 Opava; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50017-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50017-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.03.2021 Typ Doručené
1a Identifikátor osoby 12.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.03.2021 Typ Doručené
1c Opis 12.03.2021 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 12.03.2021 Typ Doručené
1e Anotácia 12.03.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 16.03.2021 Typ Doručené
2a Doklad o práve prednosti 16.03.2021 Typ Doručené
2b Identifikátor osoby 16.03.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 25.03.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 29.03.2021 Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.04.2021 Typ Odoslané
PUV 50017-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku