Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50014-2017
(11)  Utility Model Number  7976 
(21)  Application Number  50014-2017 
(22)  Application Date  14.02.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  04.01.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.08.2017 
(45)  Publication of Registration Date  04.01.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  23.11.2017 
(51)  International Patent Classification  B25J 9/04  B25J 18/04   
(54)  Title  Flexibilná konštrukcia ramena osi robota 
(57)  Abstract  Flexibilnú konštrukciu ramena osi robota tvorí otočný kĺb (1), na ktorom sú pomocou skrutkových spojov (7a) pripevnené horný U profil (2) ramena a dolný U profil (3) ramena. Konštrukcia flexibilného ramena je uzatvorená pomocou nosiča (4), na ktorý je tiež pomocou skrutkových spojov (7a) pripevnený horný U profil (2) ramena a dolný U profil (3) ramena. V otočnom kĺbe (1) je pomocou skrutkových spojov (7b) pripevnená prevodovka (5) a elektrický pohon (6). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Michalík Peter, doc. Ing., PhD.; Kysucká 35, 080 05 Prešov - Solivar; SK;
Zajac Jozef, prof. Ing., CSc.; Laca Novomeského 10, 080 05 Prešov; SK;
Mitaľová Zuzana, Ing., PhD. ; Topoľová 5, 080 06 Prešov - Nižná Šebastová; SK;
Fecko Tibor, Ing. ; Obrancov mieru 56, 080 01 Prešov; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  14.02.2021 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  14.02.2021 
   Utility Model Validity maximum until  14.02.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2017 08/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.01.2018 01/2018 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 13.10.2021 19/2021 MK2K
 
PUV 50014-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50014-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.02.2017 Type Delivered
1a Plná moc 14.02.2017 Type Delivered
1b Opis 14.02.2017 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 28.02.2017 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 20.03.2017 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.04.2017 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 25.05.2017 Type Delivered
5a Opis 25.05.2017 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 25.05.2017 Type Delivered
5c Výkresy 25.05.2017 Type Delivered
5d Anotácia 25.05.2017 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.06.2017 Type Internal Letter
7 rešeršná správa 12.06.2017 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 13.06.2017 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 13.06.2017 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 12.06.2017 Type Internal Letter
11 záznam o ukončení konania o PÚV 06.11.2017 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 06.11.2017 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.01.2018 Type Sent document
PUV 50014-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku