Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50013-2021
(11)  Utility Model Number  9312 
(21)  Application Number  50013-2021 
(22)  Application Date  16.02.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  29.09.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  12.05.2021 
(45)  Publication of Registration Date  29.09.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  31.08.2021 
(51)  International Patent Classification  B68G 7/00  B68G 15/00   
(54)  Title  Montážne zariadenie bedrových popruhov 
(57)  Abstract  Montážne zariadenie bedrových popruhov slúži na montáž bedrových popruhov skladajúcich sa z nosného textilného rukáva a výplňového materiálu, polyuretánovej peny, vloženej do rukáva s požadovaným presahom. Zariadenie pozostáva z upínacích lyžín (1) tvaru U, upínacieho valca (2) lyžín. Na upnutie popruhu sa využíva upínač (3), ktorý upne popruh po celej dĺžke. Na umiestnenie upínača (3) do požadovanej polohy slúži pneumatický valec (4). Upnutie sa realizuje pomocou pneumatických valcov (5), prostredníctvom gumovo-kovových tlmičov (6). Na vytiahnutie lyžín po upnutí textilného rukáva a polyuretánovej peny slúži pneumatický valec (7). Takto zostavené montážne zariadenie umožňuje automatickým spôsobom vykonávať montáž bedrového popruhu. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná č. 1/9, 042 00 Košice-Sever; SK 
(72)  Inventor(s)  Jánoš Rudolf, doc. Ing., PhD.; Čínska 2526/21, 040 13 Košice 13; SK;
Semjon Ján, doc. Ing., PhD.; Zupkova 710/25, 040 22 Košice 22; SK;
Sukop Marek, doc. Ing., PhD.; Budimír 142, 044 43 Budimír; SK;
Marcinko Peter, Ing., PhD.; Starozagorská 5, 040 23 Košice 23; SK;
Virgala Ivan, doc. Ing., PhD.; Cottbuská 1, 040 23 Košice 23; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  16.02.2025 
   Utility Model Validity maximum until  16.02.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 50013-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50013-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 16.02.2021 Type Delivered
1a Identifikátor osoby 16.02.2021 Type Delivered
1b Plná moc 16.02.2021 Type Delivered
1c Opis 16.02.2021 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 24.02.2021 Type Sent document
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.03.2021 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.03.2021 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 16.04.2021 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 16.04.2021 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 16.04.2021 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 16.04.2021 Type Internal Letter
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 17.08.2021 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.09.2021 Type Sent document
PUV 50013-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku