Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50012-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50012-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B25J 9/10  B62D 57/032   
(54)  Názov  Noha robota 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Panza Robotics, s. r. o.; Štefánikova 4, 917 01 Trnava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Balajka Radoslav, Ing.; Molecova 3583/4, 841 04 Bratislava 4; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava 3; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50012-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50012-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 12.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 12.02.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 23.02.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.02.2021 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.03.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.03.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 28.04.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 28.04.2021 Typ Doručené
6b Výkresy 28.04.2021 Typ Doručené
6c Opis 28.04.2021 Typ Doručené
6d Opis 28.04.2021 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 03.05.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 06.05.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 04.05.2021 Typ Interné listy
PUV 50012-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku