Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50007-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50007-2021 
(22)  Application Date  20.01.2014 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number  FR1350617 
(32)  Priority Date  24.01.2013 
(33)  Country or Authority of Priority  FR 
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  A23L 27/10  A23L 27/24  B01D 3/14  C07C 45/82  C07C 47/58   
(54)  Title  Prírodný vanilín 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Rhodia Operations; 52, rue de la Haie Coq, 933 00 Aubervilliers; FR 
(72)  Inventor(s)  GAYET Hubert; 13 impasse Fabre d'Eglantine, 698 00 Saint-Priest; FR;
REVELANT Denis; 4 rue Bossuet, 697 40 Genas; FR;
VIBERT Martine; 27 rue Barreme, 690 06 Lyon; FR 
(74)  Attorney(s)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  2948424 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 50007-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50007-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.02.2021 Type Delivered
1a Identifikátor osoby 04.02.2021 Type Delivered
1b Opis 04.02.2021 Type Delivered
1c Príloha inde neuvedená 04.02.2021 Type Delivered
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.02.2021 Type Payment
3 Doplnenie materiálov 12.02.2021 Type Delivered
3a Plná moc 12.02.2021 Type Delivered
3b Sprievodný list 12.02.2021 Type Delivered
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.02.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 30.04.2021 Type Delivered
5a Opis 30.04.2021 Type Delivered
5b Opis 30.04.2021 Type Delivered
5c Sprievodný list 30.04.2021 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.05.2021 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 06.05.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 06.05.2021 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 06.05.2021 Type Internal Letter
PUV 50007-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku