Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50006-2021
(11)  Utility Model Number  9276 
(21)  Application Number  50006-2021 
(22)  Application Date  03.02.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  11.08.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  14.04.2021 
(45)  Publication of Registration Date  11.08.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  29.07.2021 
(51)  International Patent Classification  A01K 47/06  A01K 47/00  A01K 51/00   
(54)  Title  Zariadenie na likvidáciu včelích ektoparazitov 
(57)  Abstract  Zariadenie na umiestnenie v nadstavci úľa obsahuje dolný vyhrievací panel a horný vyhrievací panel, ktoré zahŕňajú rám (1, 13), v ktorom sú sendvičovým spôsobom uložené v poradí nasledujúce vrstvy: plech (5) na mechanickú ochranu panelu z vonkajšej strany; tepelnoizolačná doska (6) na zabránenie úniku tepla z vyhrievaného priestoru; reflexná vrstva (7) na odrážanie infračervených lúčov do ohrievaného priestoru; infračervená vyhrievacia fólia (8) ako zdroj infračerveného žiarenia, vybavená pripojením na zdroj elektrického prúdu; sklo (9) na umožnenie prieniku infračervených lúčov do nadstavca úľa; dolný vyhrievací panel obsahuje aj vodné lapače (10) klieštika umiestnené v ráme (1) a prekryté ploché nádobky (14) na vodu s možnosťou odparovania vody na zabezpečenie zvlhčenia vzduchu; horný aj dolný vyhrievací panel obsahujú termostat (4) so snímačom (11) umiestneným v ohrievanom priestore; primárne je zariadenie určené na likvidáciu parazita Varroa destructor (klieštik). Využíva sa rozdielna citlivosť klieštika a včiel na zvýšenú teplotu 42 °C. Použitie zariadenia dovoľuje vylúčiť všetky chemické prostriedky určené na likvidáciu klieštika. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Karáč Dušan, Ing.; Červeňova 38, 949 01 Nitra 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Karáč Dušan, Ing.; Červeňova 38, 949 01 Nitra 1; SK 
(74)  Attorney(s)  MAJLINGOVA & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  03.02.2025 
   Utility Model Validity maximum until  03.02.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 50006-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50006-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.02.2021 Type Delivered
1a Plná moc 03.02.2021 Type Delivered
1b Opis 03.02.2021 Type Delivered
1c Výkresy 03.02.2021 Type Delivered
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.02.2021 Type Payment
3 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.03.2021 Type Internal Letter
5 výsledok rešerše 11.03.2021 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie PÚV 11.03.2021 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 11.03.2021 Type Sent document
8 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.07.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.08.2021 Type Sent document
PUV 50006-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku