Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 50005-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  50005-2022 
(22)  Application Date  26.01.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  13.07.2022 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  C12M 1/107  C12M 1/36  C12M 1/34  C02F 11/04  B09B 3/65  C12M 1/02   
(54)  Title  Bioreaktor na kontinuálnu výrobu bioplynu z kvapalného biosubstrátu 
(57)  Abstract  Opísaný je bioreaktor na kontinuálnu výrobu bioplynu pozostávajúci z hermetizovanej nádoby (28), ktorá stojí na pevnej nadzemnej základovej konštrukcii (29), zvrchu ju zakrýva kužeľová kupola (27) a zboku je do nej zapustený násypný lievik (1) a výpustný lievik (7) s hrdlom a výpustom s fekálnou koncovkou (14). Na dne nádoby (28) je cez hriadeľ (21) s elektromotorom (18) osadená stierka (15) s odkaľovacím potrubím (17) a fekálnou pákovou koncovkou (16). Pod kužeľovou kupolou (27) je umiestnený výpustný plynový ventil (3) s poistným ventilom (2) pretlaku. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Inventor(s)  Badida Miroslav, Dr. h. c. mult. prof. Ing., PhD.; Detvianska 16, 040 01 Košice 1; SK;
Dzuro Tibor, Ing., PhD.; Vencová 45, 040 01 Košice 1; SK;
Šebo Juraj, doc. Ing., PhD.; Letná 14, 040 01 Košice 1; SK;
Badidová Miroslava, Mgr. Ing.; Detvianska 16, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  50002-2022 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.07.2022 13/2022 BA2K
 
PUV 50005-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.02.2022 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 50005-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.01.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Identifikátor osoby 26.01.2022 Type Delivered
Opis 26.01.2022 Type Delivered
Plná moc 26.01.2022 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.02.2022 Type Sent document
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.02.2022 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.03.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 13.04.2022 Type Delivered
Opis 13.04.2022 Type Delivered
Sprievodný list 13.04.2022 Type Delivered
pokyn na zverejnenie PÚV 22.06.2022 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 23.06.2022 Type Sent document
PUV 50005-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku