Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50005-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50005-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.01.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12M 1/107  C12M 1/36  C12M 1/34  C02F 11/04  B09B 3/65  C12M 1/02   
(54)  Názov  Bioreaktor na kontinuálnu výrobu bioplynu z kvapalného biosubstrátu 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Badida Miroslav, Dr. h. c. mult. prof. Ing., PhD.; Detvianska 16, 040 01 Košice 1; SK;
Dzuro Tibor, Ing., PhD.; Vencová 45, 040 01 Košice 1; SK;
Šebo Juraj, doc. Ing., PhD.; Letná 14, 040 01 Košice 1; SK;
Badidová Miroslava, Mgr. Ing.; Detvianska 16, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50002-2022 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50005-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 07.02.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50005-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Identifikátor osoby 26.01.2022 Typ Doručené
Opis 26.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 26.01.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.02.2022 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.02.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.03.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.04.2022 Typ Doručené
Opis 13.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 23.06.2022 Typ Odoslané
PUV 50005-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku