Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50005-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50005-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.02.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64C 9/00   
(54)  Názov  Spojler pre aktívne riadenie energie voľných vírov na krídle lietadla 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Neštrák Dušan, doc. Ing., CSc.; Madridská 3, 040 13 Košice 13; SK;
Szabo Stanislav, Dr. h. c. prof. h. c. doc. Ing., , PhD., MBA, LL.M; Havanská 2, 040 13 Košice 13; SK;
Rozenberg Róbert, doc. Ing., PhD.; Komenského 22, 040 01 Košice 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50005-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50005-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.02.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 02.02.2021 Typ Doručené
1b Identifikátor osoby 02.02.2021 Typ Doručené
1c Opis 02.02.2021 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 10.02.2021 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.02.2021 Typ Platba
4 Žiadosť o opravu 16.02.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 16.02.2021 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.04.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 30.04.2021 Typ Doručené
6a Opis 30.04.2021 Typ Doručené
6b Sprievodný list 30.04.2021 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.07.2021 Typ Interné listy
PUV 50005-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku