Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 50-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  50-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.04.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Plastové dosky hrúbky 3 až 5 mm, ktoré sú zložené zo sklenených vlákien a z oboch strán nalisovanej polypropylénovej fólie, alebo polyetylénovej fólie , ktoré vznikajú ako odpadový materiál v automobilovej výrobe pretože už nespĺňajú náročné normy, ktoré sa vyžadujú v automobilovom priemysle a preto z nich možno vyrábať záhradné obrubníky. (PÚV 208-2029) 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Bucha Štefan, Ing; Sedličná 91, 913 11 Trenčianske Stankovce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bucha Štefan, Ing; Sedličná 91, 913 11 Trenčianske Stankovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 50-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 50-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 15.04.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 15.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.04.2021 Typ Doručené
3 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.04.2021 Typ Doručené
3a Opis 22.04.2021 Typ Doručené
3b Nároky na ochranu 22.04.2021 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 26.04.2021 Typ Odoslané
5 rozhodnutie o zastaveni konania 04.06.2021 Typ Odoslané
PUV 50-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku