Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 5-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9594 
(21)  Číslo prihlášky  5-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.01.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  07.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 25/18  A01N 59/02  A01N 59/26  A01P 17/00  C08L 91/00   
(54)  Názov  Prípravky na odpudzovanie zveri a škodcov 
(57)  Anotácia  Pre prípravky na odpudzovanie zveri a škodcov v zmysle riešenia je charakteristické, že obsahujú sulfid fosforečný – P4S10. Prípravky môžu mať charakter prášku, drviny, brikiet, toboliek, tabliet, suspenzií, pást alebo krémov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 9335/34, Bratislava-Rača;
Martinů Tomáš, Ing., Ph.D.; Jantarová 2408, 252 63 Roztoky u Prahy; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 9335/34, Bratislava-Rača;
Martinů Tomáš, Ing., Ph.D.; Jantarová 2408, 252 63 Roztoky u Prahy; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.01.2026 
   Maximálna platnosť do  28.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.09.2022 18/2022 FG2K
 
PUV 5-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.02.2022 34,00 EUR
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 18.02.2022 34,00 EUR 06.04.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 5-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Vrátenie správneho poplatku Typ Interné listy
Vyjadrenie referenta pre vrátenie poplatku Typ Interné listy
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 28.01.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 28.01.2022 Typ Doručené
Opis 28.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.01.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.02.2022 Typ Odoslané
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 09.02.2022 Typ Platba
Žiadosť o vrátenie poplatku 09.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.03.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 16.03.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 24.03.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.03.2022 Typ Doručené
Anotácia 28.03.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 28.03.2022 Typ Doručené
Opis 28.03.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 13.04.2022 Typ Odoslané
PUV 5-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku