Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 49-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  49-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.04.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F01P 1/00   
(54)  Názov  Medzno-štrbinové chladenie typu Mitter-Szpara 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mitter Ondrej; Majerská 462, 956 07 Veľké Ripňany; SK;
Szpara Karol; Opatovská 270, 931 44 Výčapy-Opatovce; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mitter Ondrej; Majerská 462, 956 07 Veľké Ripňany; SK;
Szpara Karol; Opatovská 270, 931 44 Výčapy-Opatovce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 49-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 49-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 14.04.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 14.04.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 14.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.04.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 22.04.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 23.04.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.05.2021 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.07.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.07.2021 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 29.07.2021 Typ Doručené
9 oznámenie o zápise zmeny 02.08.2021 Typ Odoslané
10 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 02.08.2021 Typ Odoslané
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.10.2021 Typ Doručené
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.10.2021 Typ Doručené
PUV 49-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.08.2021 Mitter Ondrej Mitter Ondrej
Szpara Karol Szpara Karol
2 Zmena názvu/mena, adresy pôvodcu 02.08.2021 Mitter Ondrej Mitter Ondrej
Szpara Karol Szpara Karol
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku