Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 48-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  48-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.04.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04H 6/12   
(54)  Názov  Systém využitia nosných panelových konštrukcií na vytvorenie parkovacích státí 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vondráček Jiří, Mgr.; Višňová 578, 252 45 Ohrobec; CZ 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vondráček Jiří, Mgr.; Višňová 578, 252 45 Ohrobec; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 48-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 11.05.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 48-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.04.2022 Typ Doručené
Výkresy 21.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 22.04.2022 Typ Doručené
výzva na doplnenie identifikátora osoby 22.04.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie zástupcu alebo oznámenie adresy na doručovanie v SR 17.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.05.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.05.2022 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 25.05.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 26.05.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 31.05.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie zástupcu alebo oznámenie adresy na doručovanie v SR 31.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.07.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 28.07.2022 Typ Doručené
Opis 28.07.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.07.2022 Typ Doručené
Výkresy 28.07.2022 Typ Doručené
PUV 48-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 31.05.2022 Koudelková Monika, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku