Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 48-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  48-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.04.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62B 3/02  B62B 3/12  A63B 55/60  A63B 55/40   
(54)  Názov  Golfový vozíček 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kerla Semir; Pezinská 1250/4, 903 01 Senec; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kerla Semir; Pezinská 1250/4, 903 01 Senec; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 48-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 48-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.04.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 09.04.2021 Typ Doručené
1b Opis 09.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.04.2021 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.04.2021 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 15.04.2021 Typ Doručené
4a Plná moc 15.04.2021 Typ Doručené
5 vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o odklad zverejnenia 22.04.2021 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o zastavení konania - § 9 zákona č. 145/1995 Z. z. 28.07.2021 Typ Odoslané
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.07.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 08.09.2021 Typ Doručené
8a Opis 08.09.2021 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.10.2021 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 13.01.2022 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 14.01.2022 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 13.01.2022 Typ Interné listy
PUV 48-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku