Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 48-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  48-2021 
(22)  Application Date  09.04.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  B62B 3/00   
(54)  Title  Golfový vozíček 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kerla Semir; Pezinská 1250/4, 903 01 Senec; SK 
(72)  Inventor(s)  Kerla Semir; Pezinská 1250/4, 903 01 Senec; SK 
(74)  Attorney(s)  BRICHTA & PARTNERS s.r.o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 48-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 48-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.04.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 09.04.2021 Type Delivered
1b Opis 09.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 12.04.2021 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 16.04.2021 Type Payment
4 Doplnenie materiálov 15.04.2021 Type Delivered
4a Plná moc 15.04.2021 Type Delivered
5 vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o odklad zverejnenia 22.04.2021 Type Sent document
6 rozhodnutie o zastavení konania - § 9 zákona č. 145/1995 Z. z. 28.07.2021 Type Sent document
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.07.2021 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 08.09.2021 Type Delivered
8a Opis 08.09.2021 Type Delivered
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.10.2021 Type Internal Letter
PUV 48-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku