Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 45-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  45-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.04.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  10.08.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 5/058  B29C 64/118  B33Y 80/00   
(54)  Názov  3D tlačená tvarovateľná fixačná pomôcka na zápästie, na zápästie a palec, na palec, na lakeť, na dlaň a spôsob jej výroby 
(57)  Anotácia  3D tlačená tvarovateľná fixačná pomôcka na zápästie, na zápästie a palec, na palec, na lakeť, na dlaň je tvorená telom (1) vo vnútornej ploche obsahujúcom otvory (2) s pravidelným rozstupom, pričom telo (1) po dvoch protiľahlých stranách obsahuje otvory (3) na zaistenie polohy po vytvarovaní pomocou suchých zipsov, má hrúbku 2 milimetre a je vytvorené z termoplastického materiálu PLA (kyselina polymliečna). Telo (1) sa vytláča vo forme platne postupným pridávaním vrstiev termoplastického materiálu PLA, ktorý sa pretláča vo forme cievky cez vyhrievanú dýzu a ukladá sa podľa softvérom definovaných dráh na platformu 3D tlačiarne. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Molnár Ivan, Ing.; Dedinka 93;
Michal Dávid, Ing., PhD.; Okružná ulica 6498/13, Trnava 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Molnár Ivan, Ing.; Dedinka 93;
Michal Dávid, Ing., PhD.; Okružná ulica 6498/13, Trnava 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Ing. Peter Deďo, advokát; Miletičova 1, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.04.2026 
   Maximálna platnosť do  19.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 10.08.2022 15/2022 BA2K
 
PUV 45-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 20.04.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 45-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 19.04.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 19.04.2022 Typ Doručené
Opis 19.04.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 19.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.04.2022 Typ Doručené
Výkresy 19.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.04.2022 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 29.04.2022 Typ Interné listy
rešeršná správa 08.07.2022 Typ Interné listy
výsledok rešerše 21.07.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 22.07.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 22.07.2022 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.11.2022 Typ Interné listy
PUV 45-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku