Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 45-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  45-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.04.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Spôsob vyhotovenia tvarového otvoru do adhéznej podložky stomického vrecka a rezný nástroj na vykonávanie tohto spôsobu 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fatramed s.r.o.; Trieda SNP 88, 040 11 Košice 11; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Petrovaj Juraj, Ing.; Buzulucká 687/3, 040 22 Košice 22; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor GRUBER - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 45-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 45-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.04.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 08.04.2021 Typ Doručené
1b Doklad preukazujúci právo na riešenie 08.04.2021 Typ Doručené
1c Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 08.04.2021 Typ Doručené
1d Opis 08.04.2021 Typ Doručené
1e Nároky na ochranu 08.04.2021 Typ Doručené
1f Anotácia 08.04.2021 Typ Doručené
1g Obrázok k anotácii 08.04.2021 Typ Doručené
1h Výkresy 08.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.04.2021 Typ Doručené
PUV 45-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku